CARD

 

Pentru ca dorim sa iti rasplatim fidelitatea am creat Cardul MediChina. Cardul de fidelitate MediChina iti ofera 5% DISCOUNT la intreaga gama de servicii si tratamente medicale disponibile.


AVANTAJE CARD


DISCOUNT acordat pentru orice serviciu si tratament medical accesat, cu exceptia serviciilor ce fac obiectul altor discounturi/contracte/promotii oferite de MediChina. Reducerea se aplica pe loc la pretul de lista valabil in momentul accesarii serviciilor; Posibilitatea de a participa la promotii si programe speciale, adresate exclusiv posesorilor Cardului de fidelitate MediChina; Folosirea Cardului in mod repetat, fara restrictii de numar si zile in ceea ce priveste utilizarea lui pe perioada de valabilitate a Cardului; Cardul de fidelitate este valabil in reteaua nationala de centre MediChina.

CONDITII PENTRU ACORDAREA CARDULUI
Sa aveti varsta minima legala de 18 ani, implinita la data solicitarii eliberarii Cardului;
Sa accesati oricare din serviciile medicale disponibile in centrele MediChina in valoare minima de 100 Ron;
Sa nu fiti beneficiarul unui contract de tip corporate, asigurari de Medicina Muncii sau Abonamente Medicale, facute in prealabil cu centrul nostru.
Cardul se elibereaza si se utilizeaza in conformitate cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Programului de fidelitate MediChina.

REGULAMENTUL CARDULUI DE FIDELITATE


 • Art. 1. ORGANIZATOR

 • Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de S.C. MEDICHINA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Anghel Saligny nr. 6, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 32953072, J40/3453/2014.

 • Art. 2. DURATA PROGRAMULUI DE FIDELITATE

 • Programul de fidelitate MediChina a fost lansat in anul 2014 si are durata nedeterminata. MediChina are dreptul sa hotarasca in orice moment sistarea programului de fidelitate sau retragerea cardului. instiintarea referitoare la sistarea programului de fidelitate sau retragerea cardului va fi afisata de MediChina cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului in toate locatiile MediChina, pe site-ul MediChina si/sau prin alte canale de comunicare considerate oportune de Organizator. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 • Art. 3. CONDITII DE PARTICIPARE/BENEFICIAR


 • La programul de fidelitate MediChina poate participa orice pacient MediChina care a implinit 18 ani si care nu detine un abonament MediChina pentru persoane fizice si nu este beneficiarul unui contract de tip corporate/asigurari. Eliberarea cardului de fidelitate si acordarea discount-ului aferent se face doar pe baza de formular de cerere card. Formularul de inregistrare se completeaza, semneaza si se preda pe loc la receptia centrului MediChina. Formularul nesemnat sau continand date incomplete nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea acordarii cardului. Formularul de inregistrare este accesibil sub o singura forma: fizic, in locatiile MediChina in care se elibereaza cardurile de fidelitate. in urma completarii si semnarii formularului, participantii isi exprima in mod expres consimtamantul pentru folosirea de catre MediChina a datelor personale in scopul implementarii programului de fidelitate MediChina si a altor activitati conexe, dupa cum urmeaza: inregistrarea si identificarea ca posesor al cardului de fidelitate MediChina, inscrierea datelor cu caracter personal in bazele de date ale companiei, utilizarea acestor date in scopul acordarii de beneficii, utilizarea acestor date in activitati de marketing direct si cu scop statistic. Prelucrarea datelor personale se face in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal, S.C. MEDICHINA S.R.L. fiind inregsitrata in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal sub nr. la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. MediChina poate transmite aceste date tertilor in conditii de stricta confidentialitate, in scopul prevazut in prezentul Regulament Oficial. Participantul are drept de acces la date, de interventie si opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi putand fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoana isi poate exercita drepturile mentionate anterior prin transmiterea unei cereri catre S.C. MEDICHINA S.R.L., la sediul sau, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificare ale persoanei in cauza impreuna cu adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, justificarea si modul de interventie. De asemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa solicite, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de S.C. MEDICHINA S.R.L. in scop de marketing direct. MediChina, in termen de 15 zile de la primirea solicitarii conform celor mentionate anterior, va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.

 • Art. 4. OBTINEREA CARDULUI

 • Cardul de fidelitate poate fi obtinut pe loc de la receptiile din cadrul clinicilor in care se se ofera cardurile de fidelitate conform listei afisate pe site-ul www.MediChina.ro, numai dupa accesarea si achitarea integrala a unui serviciu medical al clinicii, in valoare minima de 100.00 RON, dupa completarea, semnarea si depunerea formularului de cerere card.

 • Art. 5. BENEFICII

 • Cardul de fidelitate MediChina ofera urmatoarele beneficii:
  Reducere de 5% la intreaga gama de servicii medicale disponibile in locatiile MediChina la momentul accesarii lor, cu exceptia serviciilor ce fac obiectul altor discounturi/contracte/promotii oferite de MediChina. Reducerea se aplica pe loc la pretul de lista valabil la momentul accesarii serviciilor. Posibilitatea de a participa la promotii si programe speciale adresate in exclusivitate posesorilor cardului de fidelitate MediChina. Reduceri speciale si alte beneficii in reteaua de parteneri MediChina.

 • Art. 6. UTILIZAREA CARDULUI

 • Pentru a se putea folosi de beneficiile cardului de fidelitate MediChina, la solicitarea oricarui serviciu, posesorul trebuie sa prezinte cardul la receptia centrelor MediChina, numai insotit de Buletinul de Identitate/Cartea de Identitate. Cardul de fidelitate MediChina este nominal. Cardul de fidelitate MediChina poate fi folosit de catre posesor si membrii familiei acestuia, adica sot/sotie si/sau copii cu varsta mai mica de 18 ani, numai in conformitate cu datelor furnizate prin formularul de inregistrare completat, semnat si depus la primirea cardului.

 • Art. 7. VALABILITATEA CARDULUI

 • Cardul de fidelitate devine valabil in termen de 3 zile lucratoare de la data completarii, semnarii si depunerii formularului de inregistrare si primirii cardului la receptiile centrelor MediChina si are durata nedeterminata. MediChina isi rezerva dreptul de a suspenda automat si fara instiintare cardurile nefolosite timp de 6 luni consecutiv sau daca s-au incalcat oricare din prevederile prezentului Regulament Oficial. Cererea de prelungire a cardurilor suspendate se face pe baza de formular disponibil la receptiile MediChina, formular completat, datat, semnat si predat personalului de la receptia centrelor MediChina. Prelungirea cardului se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de prelungire.

 • Art. 8. APLICABILITATEA CARDULUI

 • Beneficiile oferite prin cardul de fidelitate MediChina sunt aplicabile in toate centrele medicale S.C. MediChina S.R.L.

 • Art. 9. PIERDEREA, FURTUL SAU DISTRUGEREA CARDULUI

 • In caz de pierdere, furt sau distrugere a cardului aflat in posesia beneficiarului, este necesara declararea in scris la receptia MediChina a evenimentului aparut, impreuna cu toate datele si semnatura proprietarului, data declaratiei, si completarea unui nou formular de inregistrare. In perioada de inlocuire a cardului nu este posibila acordarea beneficiilor asociate cardului. Inlocuirea cardului se va face in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de schimbare.

 • Art. 10. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 • S.C. MediChina S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial. Instiintarea referitoare la astfel de modificari va fi facuta prin intermediul site-ului www.medichina.ro, afisata in toate locatiile MediChina si/sau orice alte canale de comunicare pe care Organizatorul le considera oportune, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data operarii lor.

 • Art. 11. ALTE PREVEDERI

 • Prin participarea la programul de fidelitate MediChina, participantii sunt de acord sa respecte prevederile prezentului Regulament Oficial, conform celor mentionate mai sus. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, incepand cu data de 01 decembrie 2014, pe site-ul www.medichina.ro, in toate locatiile MediChina.

  DARUIESTE-TI UN MOMENT DE RELAXARE
  SI SOLICITA O REZERVARE ACUM!